OPRAVY POMOCOU INFRATECHNOLÓGIE

Okrem prezentačných a školiacich opráv poskytujeme aj výkony - profesionálne opravy asfaltobetónových povrchov komunikácií  pomocou infratechnológie SILKOT a IC.

V súčasnosti využívame vlastné strojné zariadenia a zaridenia partnerských spoločností zo Slovenska a Českej republiky.

Výkony poskytujeme v rámci Slovenskej republiky pre právnické osoby a pre verejných obstarávateľov.

V roku 2016 rozširujeme svoje pôsobenie aj v Rakúsku prostrednícvom dcérskej spoločnosti CoMS IRRe.

Výhradný dovozca zariadení SILKOT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

CoMS s.r.o.
Sibírska 11
831 02 BratislavaSkype: silkot.sk

+421 903 292 999
+421 911 825 805
+421 903 232 255
coms@coms.sk