O nás

 

VÝHRADNÝ DOVOZ, PREDAJ A SERVIS

 

Od roku 2014 je spoločnosť CoMS s.r.o. je výhradným dovozcom a predajcom zariadení SILKOT a IC na Slovensku.

CoMS s.r.o. zabezpečuje záručný a pozáručný servis zariadení SILKOT a IC.

 

VÝROBCA ZARIADENÍ SILKOT

 

Firma KOTRBATÝ je rodinná firma so stopercentným českým kapitálom a tradíciou. Cieľom činnosti firmy je zabezpečenie komplexných služieb pre zákazníka v oblasti vykurovania, vzduchotechniky a regulácie. Od odborných konzultácií, cez vlastný vývoj a projekciu, ku kompletným dodávkam zariadení a celých sústav pre priemysel aj občiansku výstavbu. Riešime dodávky "na kľúč" aj dodávky jednotlivých činností alebo výrobkov. Dôležitým článkom je vlastná výroba svetlých a tmavých infračervených plynových žiaričov, vodných alebo parných sálavých panelov, výmenníkov tepla para / voda, aj kompletných výmenníkových staníc. V sortimente firmy sú aj celo-nerezové digestory, priemyselné chladiče a mobilné asfaltovacie zariadenia pre opravu cestného zvršku. Samozrejmosťou je zabezpečovanie servisu na dodané zariadenia. Komplexnosť dodávok špičkovej kvality je umožnená vlastné exportné aj importné činností. Od februára 2014 spoločnosť KOTRBATÝ V.M.Z. a SILTEK v oblasti predaja a servisu zariadení SILKOT a IC zastupuje spoločnosť CoMS s.r.o. so sídlom v Bratislave.

Rodinná firma KOTRBATÝ nadväzuje na dlhoročné pôsobenie zakladateľa firmy v odbore vykurovania a vetrania veľkopriestorových objektov a výmenníkových staníc tepla.

        Ing. Miroslav Kotrbatý, absolvent reálneho gymnázia, abiturientského kurzu tepelnej techniky a ČVUT v Prahe, začal spolupracovať v päťdesiatych rokoch minulého storočia s Československou akadémiou vied - Ústavom pre výskum strojov, konkrétne s Dr. Ing. Jaromírom Cihelkom, Csc. na vývoji vykurovania veľkopriestorových objektov zavesenými sálavými panelmi a infračervenými plynovými žiaričmi. Vo funkcii hlavného špecialistu pre vykurovanie a vetranie v Štátnom ústave PROJEKTA vyvinul panely typu KMI a KMII a vypracoval spolu s Dr. Cihelkom výpočtovú metodiku, ako aj metodiku navrhovania infračervených plynových žiaričov.

V roku 1973 po prechode do Krajského projektového ústavu v Prahe začal pracovať na vývoji objektových výmenníkových staníc tepla a blokových tlakovo závislých staníc. V roku 1988 mu bol patentovaný vlastný výrobok „stavebnicový sálavý panel s reflexnou plochou pre vykurovanie a sušenie.“ Jeho výroba bola zadaná do závodu STROSS Sedlčany. Bol vyrábaný pod názvom KZ (spoluautor výrobnej technológie – Ing. Václav Zíb). Obe tieto oblasti odboru vykurovania sa stali hlavnou náplňou činnosti súkromnej firmy KOTRBATÝ, s.r.o.

1. marec 1990 - Ing. Miroslav Kotrbatý zakladá súkromnú projekčnú firmu v Prahe.
Náplň práce: konzultácie, projekcia, po založení výrobného závodu vývoj výrobkov.

1991 - Založenie inžinierskeho závodu
Majiteľ: syn Ing. Martin Kotrbatý
Náplň práce: dodávky vykurovacích sústav „na kľúč“

1992 - Založenie firmy TERMO, s.r.o.
Majiteľ: dcéra Ing. Jitka Hojerová – Kotrbatá
Náplň práce: dovoz tepelnej izolácie Armaflex, žiaričov Schwank, teplovzdušných plynových jednotiek Mark, regulácie a ejektorov Baelz.

1993 - Založenie výrobno montážneho závodu v Pelhřimove KOTRBATÝ VMZ, s.r.o.
Výrobné priestory: bývalé garáže Obvodného podniku bytového hospodárstva.
Majitelia: Ing. Jitka Hojerová, Ing. Martin Kotrbatý, Ing. Miroslav Kotrbatý, Pavel Valenta.
Náplň práce: výroba tmavých infračervených plynových žiaričov, stojatých výmenníkov tepla para voda (licencia Baelz), blokové výmenníkové stanice tepla.

1993 - Založenie samostatnej firmy KOTRBATÝ, s.r.o. v Slovenskej republike, so sídlom vo Zvolene a pobočkou v Bratislave.

1998 - Zakúpenie nových výrobných objektov v Pelhřimove. Ukončenie výroby sálavého panelu KZ v Sedlčanoch. Firma Kotrbatý, s.r.o. Pelhřimov zakúpila výrobnú linku a bola vykonaná inovácia sálavého panelu. Zahájená výroba v novom závode.

2003 - Zahájená výroba vlastných svetlých infračervených plynových žiaričov typu MK. Súbežne s výrobou infražiaričov a sálavých panelov bola vyvinutá a je dodávaná ich regulácia. Mozaiková regulácia infračervených vykurovacích sústav vo vyhotovení líniovom i bezdrôtovom umožňuje podstatné zníženie spotreby plynu. V oblasti sálavých panelov je potom maximálne výhodná aj kombinácia s regulovateľnými ejektormi. Týmto prístupom sa firma dostala do pozície komplexného dodávateľa vykurovacích sústav veľkopriestorových objektov a výmenníkových staníc tepla. Zahájená činnosť a výroba zariadení pre teplovzdušné a infračervené sušenie.

Spolupráca spoločností SILTEK a KOTRBATÝ

  • 2008 - Nákup licencie systému infra nahrievania AB povrchov pomocou infražiariča (USA)
  • 2008 - Vývoj a zdokonalenie špeciálneho zariadenia na opravy asfalto-betónových povrchov ciest pomocou infražiarenia
  • 2009 - Uvedenie prvého výrobku SILKOT na Český trh
  • 2010 - Uvedenie prvého zariadenia na opravu infraohrevom v Európe, na platforme 12 tonového kompaktného vysprávkového vozidla 
  • 2012 - Vývoj mobilného pomocného IR zariadenia na opravu ciest rady IC
  • 2013 - Uvedenie nového výrobku: IC-30 na trh v ČR a SR
  • 2014 - Predaných 56 kusov výrobkov SILKOT v Európe
  • 2014 - Vylepšený model SILKOT 10.2 so zväčšeným nahrievacím zásobníkom na AB
  • 2014 - Uvedenie nových modelov z rady IC: IC-40, IC-45, IC-60
  • 2014 - Vývoj zariadenia SILKOT 10.3 s variabilným posuvom nahrievacieho čela a množstvom bezpečnostných vylepšení

Profil firmy publikovaný v časopise TZB-HAUSTECHNIK:

www.kotrbaty.cz/data/file/Historie/HI-Profil.pdf

Kam všade dodáva KOTRBATÝ V.M.Z. svoje výrobky


Vďaka kvalite výrobkov spoločnosti KOTRBATÝ dodáva spoločnosť svoje výrobky ako na domáci trh, tak aj do niekoľkých európskych krajín. V priebehu pomerne krátkej činnosti firmy sa už podarilo vyviezť sálavé panely, infračervené plynové žiariče a mobilné zariadenia na opravu výtlkov SILKOT a IC, ktoré patria medzi špičkové výrobky v tejto oblasti, do ôsmich európskych krajín. Vývoz výrobkov KOTRBATÝ už v roku 2004 dosahoval 45% z celkovej výroby. Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Švajčiarsko, Ukrajina, Arménsko, Anglicko, Nemecko sú v súčasnej dobe krajiny, v ktorých je možné sa stretnúť s našimi výrobkami. Zastúpenia pre predaj a servis výrobkov SILKOT a IC sú v 13 krajinách: Slovenská republika, spolkové krajiny Rakúska: Burgenland, Niederösterreich a Viedeň, Spolková republika Nemecko, Slovinsko, Chorvátsko, Poľsko, Nemecko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Rusko, Bielorusko, Kazachstan a  Azerbajdžán. Pripravujú sa zastúpenia v Maďarsku a ostatných spolkových krajinách Rakúska.

Ocenenia:


Kvalita činnosti firmy KOTRBATÝ sa v priebehu jej existencie odrazila nielen v spokojnosti našich zákazníkov, ale aj v oceneniach, ktoré boli udelené renomovanými organizáciami.

1993 - Získanie prestížneho ocenenia európskej ceny za kvalitu: „ EUROPE AWARD FOR QUALITY“.

1994 - Udelenie čestného uznania za exponát „stojatý výmenník tepla para – voda typ 111“ Kotrbatý-Baelz na 21. ročníku Medzinárodnej odbornej výstavy vykurovania a klimatizácie PRAGOTERM 94 v Prahe.

1999 - Udelenie čestného uznania za exponát zaveseného sálavého panelu typ KZ na 9. ročníku RACIOENERGIA 99 v Bratislave.

2003 - Získanie certifikátu kvality ISO 9001/2000 udelené: “BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL“.

2004 - Ing. Miroslav Kotrbatý obdržal „Výročnú vykurovaciu cenu“ od cechu kúrenárov a inštalatérov za dlhoročnú činnosť v odbore vykurovania.

2009 - Ocenenie spoločnosti KOTRBATÝ a SILTEK za výrobok SILKOT 70-80 na BVV 2009, zlatá medaila

 

SILTEK s.r.o. Brno, Česká republika

GLOBÁLNY GENERÁLNY PREDAJCA ZARIADENÍ SILKOT A SPOLUDRŽITEĽ PATENTU

Firma SILTEK s.r.o. bola založená za účelom vývoja novej technológie na údržbu asfaltových vozoviek. V spolupráci so spoločnosťou KOTRBATÝ V.M.Z. a vďaka unikátnemu spojeniu myšlienok a skúseností sa podarilo vyrobiť stroj Silkot®. Spoločnosť Siltek s.r.o. je výhradným predajcom tohto unikátneho stroja pre celý svet. Je prvotným nositeľom hlavnej myšlienky na technológie používané na všetky stroje SILKOT.

Spoločnosť SILTEK patrí pod skupinu HICON HOLDING Česká republika. HICON je popredný výrobca dopravného značenia, LED-zariadení a špeciálnych cestných zariadení v Európe.

Výhradný dovozca zariadení SILKOT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

CoMS s.r.o.
Sibírska 11
831 02 BratislavaSkype: silkot.sk

+421 903 292 999
+421 911 825 805
+421 903 232 255
coms@coms.sk