SILKOT NA VÝSTAVE INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2016

 

Spoločnosť CoMS s.r.o., CoMS IRRe spoločne so SILTEK s.r.o. a KOTRBATÝ V.M.Z. budú v dňoch 05.-08. apríla 2016 vystavovať zaridenia na opravu asfaltobetónových povrchov značiek SILKOT a IC spoločne na ploche partnerskej spoločnsoti Značky Praha. Expozíciu nájdete na stanovisku /04.308/

Bližšie informácie: www.intertraffic.com

 

Výhradný dovozca zariadení SILKOT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

CoMS s.r.o.
Sibírska 11
831 02 BratislavaSkype: silkot.sk

+421 903 292 999
+421 911 825 805
+421 903 232 255
coms@coms.sk