Opravy v Bratislavskom kraji

V súčasnosti prebiehajú opravy lokálnych výtlkov technológiou SILKOT 10 v Bratislavskom kraji. SILKOT je možné vidieť pri práci na ceste II. triedy č. 502 v Modre časť Kráľová. Úlohou je napríklad aj vysprávka komunikácie, ktorú sa v jednom úseku nedarí trvalo opraviť už niekoľko rokov klasickými metódami. Budeme sledovať výsledok a zverejníme fotografie opraveného miesta. Zdroj: Regionálne cesty Bratislava, Gerko s.r.o.

Výhradný dovozca zariadení SILKOT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

CoMS s.r.o.
Sibírska 11
831 02 BratislavaSkype: silkot.sk

+421 903 292 999
+421 911 825 805
+421 903 232 255
coms@coms.sk