NOVÉ PRVKY A VYLEPŠENIA NAHRIEVACÍCH ZARIADENÍ SILKOT

Spoločnosť Kotrbatý V.M.Z., výrobca špeciálnej cestárskej techniky značky SILKOT spoločne so SILTEK s.r.o. sa už niekoľko rokov zameriavajú na ďalší výskum, vývoj a vylepšujú tieto jedinečné zariadenia. V spolupráci s majiteľmi zariadení a s dovozcami vytipovali najdôležitejšie pripomienky a námety na zlepšenie funkčnosti, bezpečnosti a trvácnosti zariadení. Na základe týchto podnetov a vlastného výskumu sa na zariadeniach aplikovalo viacero zlepšení. Jedným z nich je aj delené nahrievacie čelo, čo prispieva vyššej produktivite a variabilite pri umiestňovaní žiaričov nad opravované miesta. Po tohtoročnom uvedení do výroby zaznamenalo delné čelo úspech a jeho montáž na ťažké súpravy SILKOT rady 10 a 70-80 bude postupne štandardom.

Výhradný dovozca zariadení SILKOT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

CoMS s.r.o.
Sibírska 11
831 02 BratislavaSkype: silkot.sk

+421 903 292 999
+421 911 825 805
+421 903 232 255
coms@coms.sk