KRÁTKO Z PREZENTÁCIE V TRENČÍNE

Minulý týždeň v stredu sa konala v Trenčíne v poradí tretia tohtoročná prezentácia zariadenia SILKOT 10 a IC-30. Na aprezentácii sa zúčastnili zástupcovia mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, spoločnosti Marius Pedersen a ďalší. Naša veľká vďaka patrí za osobnú účasť a podporu aj pánom Ing. Martinovi Kotrbatému zo spoločnosti KOTRBATÝ V.M.Z., ČR a Ing. Daliborovi Pazderkovi zo SILTEK s.r.o. Brno, ČR - autorom zariadení SILKOT a mobilnej rady IC. Ďakujeme Správe ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja /SCTSK/ za podporu a spoluprácu pri realizácii prezentácie.

Pre účely prezentácie boli vytipované rôzne druhy defektov. Prvý obsahoval plochu zloženú z troch druhov povrchov - pôvodného a ďalších, doplenených predchádzajúcimi opravami. Technológia opravy infraohrevom a následné doplnenie nahriateho materiálu spoľahlivo odstránilo trhliny a staré spoje. Ďalšia oprava bola aplikovaná na sieťový rozpad v dĺžke 5 metrov v celistvosti. 

Ďalšiu prezentáciu chystáme v Bratislavskom kraji o čom budeme včas informovať.

 

 


 

Výhradný dovozca zariadení SILKOT V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

CoMS s.r.o.
Sibírska 11
831 02 BratislavaSkype: silkot.sk

+421 903 292 999
+421 911 825 805
+421 903 232 255
coms@coms.sk